Krizová intervence pro žáky SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech

Studenti a žáci naší školy pomáhali zdravotníkům během pandemie covid, od samého počátku. Aktivně se zapojují i nadále. Někteří pracují jako dobrovolníci, jiní reagovali na výzvy zdravotníků a žádosti o pomoc v různých zařízeních poskytujících zdravotnickou i sociální péči. Pomáhají zvýšeným úsilím v rámci své praxe, ale i v čase svého volna po náročné distanční výuce.
Vážíme si jejich pomoci a chtěli bychom je podpořit po náročné a někdy i stresující práci. Úkolem této podpory je prožité události uzavřít, aby se nepřipomínaly v situacích, kdy budou komplikovat výkon budoucího povolání anebo další vzdělávání a studium. Zároveň tím, chceme předejít vzniku syndromu profesního vyhoření nebo rozvoji jiných psychosomatických onemocnění.
Využili jsme k tomu nabídky Systému psychosociální intervenční služby, která je orientovaná na podporu všech zdravotníků, na které dopadají vlivy prožitých traumatických událostí úplně stejně, jako na přímo zasažené. Pozvali jsme na naši školu tým odborníků, psychologů a peer zdravotnických pracovníků, kteří se věnovali žákům 3. ročníku Zdravotnického asistenta. Během dopoledne 27. 4. 2021 pracovali se skupinkami žáků tak, aby jim pomohli obnovit vlastní síly a zmírnili akutní stresové reakce.
Žáci při této akci velice ocenili možnost komunikovat s profesionálním týmem psychologů, kteří jim zodpověděli velké množství otázek. Přivítali, že mohli diskutovat na téma psychické náročnosti práce zdravotníka, zvládání stresu na pracovišti, problematiku smrti a vyrovnání se s tímto problémem, vliv epidemie covidu na psychiku lidí atd.
Peer zdravotníci žákům poskytli informace z každodenních situací, které prožívají. Pokusili se tak přiblížit události, se kterými se v profesi zdravotníka nejčastěji setkávají. Životní příběhy zdravotníků byly pro žáky velice zajímavé a poutavé.
Žáci akci hodnotili velice kladně. Akce měla velký význam také z toho důvodu, že přispěla k upevnění třídního kolektivu.
Všem zúčastněným žákům se akce líbila a hodnotili ji jako přínosnou a byli za její uskutečnění velice rádi.