Úklid v okolí školy

Dne 16.6.2021 se v rámci hodiny somatologie zúčastnili studenti třídy 2.MAS akce „úklid okolí školy a přilehlých lázeňských lesů“. Během úklidu jsme si povídali o ekologii a základních pravidlech pro udržitelný životní styl (třídění odpadů, kompostování, omezení používání jednorázových plastových výrobků) a o tom, jak může každý z nás přispět svým dílem k ochraně životního prostředí.