Návštěva ze Živnostenské školy Sokolov

Naší školu dne 27.9.2019 navštívili žáci Živnostenské školy ze Sokolova. Interaktivní formou se naučili základy první pomoci, proškolili se v preventivních programech zaměřených na časné vyhledávání onemocnění a v prevenci pohlavně přenosných chorob. O žáky se starala třída 4.zdravotnický asistent pod vedením třídní učitelky Mgr. Marie Janečkové.
Mgr. Jaroslava Slavíková