Zdrávka ve Varech a Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje spolupracují na preventivním projektu: Hrou proti HIV/AIDS

Studenti zdravotnické školy, vystupují v projektu v roli moderátorů. Zábavnou a interaktivní formou takto šíří prevenci pohlavně přenosných chorob mezi svými vrstevníky. Dne 3.10.2019 proškolili v této problematice například studenty Obchodní akademie v Karlových Varech. Akce bude probíhat ještě i v následujících dvou týdnech a zúčastní se jí i další studenti některých škol Karlovarského kraje, kteří o akci projevili zájem.
Mgr. Marie Janečková
školní metodik prevence
SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary