Soutěž zubních techniků v modelačních technikách

Soutěže se účastnili žáci a studenti oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik. Žáci střední školy měli za úkol vymodelovat horní druhý premolár a studenti vyšší odborné školy modelovali první horní molár. Motivačním nástrojem pro zapojení do soutěže byla výhra od firmy BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. v podobě pracovních uniforem pro laboratoře. Žáci a studenti na prvních třech místech tak získali nové pracovní uniformy a velice tímto firmě děkujeme J. Zároveň GRATULUJEME našim žákům a studentům k jejich úžasným výkonům a krásným cenám.

Obor AZT:

  1. místo Roflíková Klára, 2. AZT
  2. místo Novotná Karolína, 3. AZT
  3. místo Branišová Martina, 3. AZT

Obor DZT:

  1. místo Kašáková Denisa, 1. DZT
  2. místo Strouhalová Lucie, 1. DZT
  3. místo Matiashin Egor, 3. DZT