Zdrávka Karlovy Vary opět spolupracuje na preventivní akci s olympionikem Petrem Koukalem

Studentky zdravotnické školy z oboru Zdravotnický asistent a Asistent zubního technika se opakovaně a systematicky věnují prevenci nádorových onemocnění u laické veřejnosti. V sobotu 14. 9. 2019 využily slunečného počasí a v Praze na Černém Mostě učily zájemce zásadám včasného vyhledávání karcinomu varlat u mužů a také karcinomu prsu u mužů a žen.
Mgr. Marie Janečková
školní metodik prevence