Virtuální anatomická učebna

V úterý dne 9. 7. 2019 předala vážená paní Zuzana Mravík Zelenická, Corporate Citizenship Manager Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., spolu s paní Ludmilou Michálkovou, zástupkyní společnost Penta Hospitals CZ, Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické vybavení k zřízení virtuální anatomické učebny. Vyučující odborných předmětů nadšeně přivítali tuto moderní metodu vzdělávání a ihned sami aktivně vyzkoušeli dodané VR, které spolu s telefony Samsung S9 umožňují ve vysoké kvalitě využít prostředí 3D reality pro zatraktivnění výuky odborných předmětů žáků a studentů zdravotnických oborů. Slavnostní otevření virtuální anatomické učebny je plánováno na 26. 9. 2019.